W40

  • סדרת פרופילי W40 היא סדרה ותיקה המוכרת היטב באירופה ובארה"ב ומיוצרת בחברת Montanstahl שוויץ.
  • פרופילי W40 מאפשרים יצירת מפתחים גדולים וחזקים בעיצוב נקי ומינימלי, דלתות גדולות ורחבות וחלקים קבועים גדולים.
  • רוחב הפרופיל בחזית – 58 מ"מ, עובי הפרופיל בחתך צד – 42 מ"מ. מידת דופן הזיגוג – 16 מ"מ.
  • עובי הפרופיל מאפשר התקנת זכוכית בידודית בהרכבים איכותיים ביותר, בעובי של עד 36 מ"מ או 33 מ"מ עם סרגלי זיגוג.